Oftalmologie

Oftalmologie je lékařský obor, specializující se na prevenci, diagnostiku a léčbu poruch, vývojových vad a onemocnění očí a jejich jednotlivých součástí a zraku.

Jedná se o velice úzce specializovaný obor, především vzhledem k tomu, že oko je velmi komplikovaný aparát. Obor je kombinovaný, zahrnuje v sobě tedy složku konzervativní léčby a léčbu chirurgickou.

Oko se skládá z několika částí a každá tato část má svá specifika. Při onemocnění očí mohou být postiženy buď pouze jednotlivé části, nebo oko jako celek.