Oční ordinace Chrudim

Našim pacientům nabízíme péči základních očních ambulantních výkonů hrazených pojišťovnami, se kterými máme navázány smluvní vztahy. Pracoviště je zaměřeno na běžnou oční lékařskou praxi a preventivní programy pro děti i dospělé, s cílem včasného odhalení a prevence možného onemocnění Vašich očí.

Včas odhalíme v oční ambulanci například šilhavost a tupozrakost u malých dětí a pouze včasná odborná pomoc do 6 let věku dítěte zde může zlepšit vyhlídky na uspokojivý vizus do budoucna.

Je extrémně důležité včas rozpoznat poškození nervových vláken optického nervu v rámci počínajícího zeleného zákalu. Zabráníme tak výrazné ztrátě Vašeho zraku u pokročilých forem zeleného zákalu.

 

Do naší oční ordinace je nutno se objednat na uvedených telefonních číslech. Děkujeme za pochopení.

Kontakty

Masarykovo náměstí 296
Chrudim, 537 01
telefonní číslo :
469 318 220

Václavská 570 – areál chrudimské nemocnice
Chrudim, 537 01
telefonní číslo :
602 10 75 10

Oftalmologie

Oftalmologie je lékařský obor, specializující se na prevenci, diagnostiku a léčbu poruch, vývojových vad a onemocnění očí a jejich jednotlivých součástí a zraku.

Jedná se o velice úzce specializovaný obor, především vzhledem k tomu, že oko je velmi komplikovaný aparát. Obor je kombinovaný, zahrnuje v sobě tedy složku konzervativní léčby a léčbu chirurgickou.

Oko se skládá z několika částí a každá tato část má svá specifika. Při onemocnění očí mohou být postiženy buď pouze jednotlivé části, nebo oko jako celek.

Naše služby

Vyšetření očního pozadí

Perimetr

OCT