Ordinace uzavřena pro rok 2021 ve dnech :

Ordinace – areál chrudimské nemocnice : 5.10. (přítomna pouze sestra); 12.10.; 29.10.; 24.11. (lékařka od 8,00 – 10,00 hodin); 26.11.; 23.12.

Ordinace – Masarykovo náměstí : 4.11. (pouze od 8,00 – 12,00 hodin přítomna lékařka), 9.11. (pouze od 8,00 – 12,00 hodin přítomna lékařka)


Z kapacitních důvodů je předpokládaná doba pro termín vyšetření

u pacientů delší (3 měsíce).


Co potřebujete s sebou do ordinace na oční kontrolu :

Kartičku zdravotní pojišťovny –

  • v této době pouze k nahlédnutí personálu
  • hlásit změnu pojišťovny


Výpis ze zdravotní dokumentace od předchozího očního lékaře

  • pokud jste prodělal (a) nějakou operaci očí, dodat operační protokol

  • výpis ze zdravotní dokumentace je zpoplatněn dle sazeb ordinace


Znát svoji osobní anamnézu (seznam léků, co užíváte pravidelně) a alergie


Znát svoji rodinnou anamnézu, ohledně onemocnění očí v rodině


Brát s sebou vždy na každou kontrolu brýle na dálku (na řízení automobilu nebo na sledování TV)