Oční pozadí

Vyšetření očního pozadí je jednou ze základních vyšetřovacích metod v očním lékařství a má význam i pro jiné medicínské obory včetně interního lékařství. Pro lepší pochopení je nutné si z anatomického hlediska oční pozadí lépe definovat – myslíme tím vyšetření zadní části oka, kde najdeme sítnici a v ní probíhající cévy, které ji vyživují. Sítnice obsahuje vlastní smyslové světločivné buňky, které po dopadu světla přeměňují světelnou energii v nervové vzruchy a ty jsou pomocí nervových vláken (která se spojují v optický nerv) vedeny do mozku.

Vyšetření se provádí pomocí oftalmoskopu. Oftalmoskopů existuje více typů – přímé a nepřímé. Přímý oftalmoskop je přístroj velikosti baterky, který se přikládá k vyšetřovanému oku. Nepřímý oftalmoskop má podobu zdroje světla, který si vyšetřující lékař připevní na hlavu, a čočky, kterou drží před vyšetřovaným okem.

Před vlastním vyšetřením se do vyšetřovaného oka obvykle nakape látka, která rozšíří zornici a tím zlepší přehlednost očního pozadí.

Na vyšetření se pacient nemusí nijak zvlášť připravovat a nemusí být nalačno. Bude-li před vyšetřením provedeno rozkapání oka, měl by ovšem předem počítat s několikahodinovým zákazem řídit motorové vozidlo.

Vyšetření může být provedeno oční lékařem při poruchách zraku (včetně dvojitého vidění), z interního hlediska se vyšetření očního pozadí provádí pravidelně u pacientů s cukrovkou (k časné diagnóze diabetické retinopatie) a u nemocných s vysokým krevním tlakem (který může poškodit cévky sítnice a zvyšuje riziko vzniku degenerace žluté skvrny). Z akutních stavů je vyšetření očního pozadí důležité k nálezu odchlípení sítnice. Pro neurologa je velmi podstatné, že při nitrolebním přetlaku se na očním pozadí objeví otok odstupu zrakového nervu, z toho důvodu se vyšetření očního pozadí dělá u pacientů před plánovanou lumbální punkcí (ta by se totiž u nitrolebního přetlaku provádět neměla).

Po vyšetření s rozkapáním očí bude člověk vidět rozmazaně a z toho důvodu by v této době neměl řídit motorové vozidlo, nebo vykonávat jakoukoliv jinou činnost, při které potřebuje dobře vidět.

Vyšetření očního pozadí je snadno dostupné a může nás informovat nejen o chorobách oka, ale i o mnoha jiných nemocech, které se postižením očního pozadí projevují.